Servet-i Fünun Edebiyatı ve Temsilcileri

servet-i funun-edebi

Servet-i Fünun bir diğer ismi ile Edebiyat-ı Cedide Recaizade Mahmut Ekrem’in önderliğinde Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmış olan bazı gençlerin Tevfik Fikret’in derginin başına getirilmesi ile edebi bir topluluk özelliği kazandı. Daha sonraları ise cenap Şahabettin, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Celal Sahir Erozan, Ali Ekrem Bolayır, Halit Ziya Uşaklıgil’in katılımı ile oldukça genişlemiştir.

Servet-i Fünun devlet yönetiminin baskıcılığından dolayı toplumsal konulara girmemiştir. Fransız edebiyatından çokça etkilendiler. Aruz ölçüsünü başarı ile kullandılar. Tevfik Fikret sadece Şermin isimli eserinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Sanat, sanat içindir ilkesine bağlı kaldı ve bu alanda eserler verdiler. Batı’dan sone ve terza-rima gibi yeni nazım şekillerini aldılar. Roman alanında Halit Ziya Uşaklıgil oldukça başarılı eserler vermiştir.

Servet-i Fünun Edebiyatı Temsilcileri

servet-i Fünun-temsilcileri-kimlerdir

Türk edebiyatının önemli edebi türlerinden olan Servet-i Fünun bir büyük yazar ve şaire ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde hala eserleri ile çok okunan Servet-i Fünun temsilcilerini beraber inceleyelim;

Tevfik Fikret(1867-1915): Tevfik Fikret kendi akımı ve Türk edebiyatının en önemli şairlerindendir. Şair aruz ölçüsünü dilimize başarılı şekilde uygulamıştır. Fen, bilim, teknik Tevfik Fikret’in kalemi ile şiirimize girmeyi başarmıştır. Yazar Parnasizm akımından etkilenmiştir. Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır. Hece ölçüsü kullandığı tek eseri Şermin’dir.

Tevfik Fikret Servet-i Fünun’dan sonra her hangi bir topluluğa katılmamıştır. Türk edebiyatında İstanbul’u eleştiren ilk şair olmuştur. Mehmet Akif ile atışmaları bilinir. Tevfik Fikret’in oğlu Amerika’ya eğitim almaya gitmiş ancak papaz olmuştur.

Halit Ziya Uşaklıgil(1866- 1945): Halit Ziya Uşaklıgil bir çok edebi türde eser vermiş olmasına rağmen gerçek ününü romanlarından almıştır. Servet-i Fünun’un büyük temsilcilerinden biridir.

Sanatlı bir söyleşi yapısının yanı sıra iyi bir gözlemciydi. Romanlarında üst tabakanın hayatını işler, hikayelerinde ise sıradan insanları işleşmiştir.Eserleri genelde teknik açıdan oldukça kuvvetlidir ve bu yönü ile romancılığın üstadı sayılmaktadır.Yazarın şiirleri düz yazıya çok yakındır.

Cenap Şahabettin( 1870-1934): Cenap Şahabettin Servet-i Fünun akımının temsilcileri arasında yer almaktadır. Sanat, sanat içindir görüşünü benimsemiştir. Yazarın bir çok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmıştır.

Yazarın dili süslü, kelime oyunları boldur. Şaire göre; şiir kelimelerle resim yapma sanatıdır. gerçek mesleği doktorluktur. İhtisas için Fransa’ya gitmiş tıptan çok şiir alanı ile ilgilenerek sembolizmi yakından takip etmiştir. Şiirde kelimeleri müzikal değerlere göre seçmiştir.

Mehmet Rauf( 1876-1931): Servet-i Fünun romanının ikinci önemli ismidir. Yazar roman, hikaye ve tiyatro alanında eserler vermiştir. Eserlerinde romantik ve duygulu aşkları işlemiştir. Mehmet Rauf’un aşk, ihtiras, aşk maceraları temel konularıdır.

Dili sade ve romanlarında psikolojik tahlillere yer vermiştir. Türk edebiyatında ilk psikolojik roman türünde eser Mehmet Rauf’un Eylül isimli romanıdır. Eylül romanında yasak bir aşkı konu alır karakter sayısı oldukça azdır. Romandaki psikolojik tahliller oldukça başarılıdır.

Servet-i Fünun edebiyatının diğer temsilcileri ise; 

  • Ahmet Hikmet Müftüoğlu
  • Ali Ekrem Bolayır
  • Hüseyin Cahit Yalçın
  • İsmail Safa
  • Süleyman Nazif
  • Hüseyin Siret Özsever
  • Ahmet Reşit Rey

Servet-i Fünun Bağımsız İsimleri

Servet-i Fünun dönemi önemli temsilcileri dışında birde bağımsız olan yazar şairlerimiz bulunmaktadır. Bağımsız temsilciler içinde;

Mehmet Akif Ersoy ( 1873-1936): Mehmet Akif Ersoy sanatı toplum için kullanmıştır. Mücadeleci bir fikir adamıdır. Yaşamı edebiyata olduğu gibi aktarır. Milli Marşımız İstiklal Marşının söz yazarıdır. Aruzu başarı ile kullanmıştır. İslam birliğini yerleştirmek için uğraşmıştır. Şairin tek eseri Safahat’tır.

Hüseyin Rahmi Gürpınar ( 1864- 1944): Hüseyin Rahmi Gürpınar realist ve natüralist bir yazardır. Toplum için sanat görüşündedir. Yaşamdaki her şey onun eserlerine konu olmuştur. Yazılarında mizaha ve günlük konuşmalara sıkça yer verir. Roman sokağın aynasıdır Gürpınar için. Yabancı takıntı lığı, mürebbiye takıntısı ve kadın dedikodularını eserlerinde sıklıkla işlemiştir. Şiirlerinde İstanbul vardır Anadolu yoktur.

Yazar: Edebiyat Eğitim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir