Necip Fazıl Kısakürek Kimdir?

necip fazıl kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek 26 Mayıs 1905 yılında İstanbul’da doğmuştur. Şairin çocukluğu büyük babasının Çemberlitaş’ta olan konağında geçmiştir. Bahriye Mektebinde, İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünde eğitim almış buradaki öğrenimini yarıda bırakarak aldığı bir bursla Paris’e gitmiştir.

Yurt dışında da felsefe öğrenimini yarıda bırakarak yurda dönmüştür. İstanbul’da çeşitli bankalarda çalışmıştır. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde dersler vermiştir. Necip Fazıl ilk şiirlerini 1922 yılında Yeni Mecmua dergisinde yayımlamıştır.

Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini çıkarmıştır. Şairin hayatının dönüm noktası ise Nakşibendi şeyhi Abdulbaki Arvasi ile tanışması ile olmuştur. Bu zat ile tanışması tüm düşünce yaşımına yeni yön vermesini sağlamıştır. Necip fazıl Kısakürek 25 Mayıs 1983 yılında İstanbul’da yaşama veda etmiştir.

Necip Fazıl Kısakürek Edebi Yönü

Necip Fazıl Türk edebiyatının en önemli ve büyük şairlerinden biridir. Önemli bir Fikir adamıdır. Fazıl’a göre şiir ‘Allahı arama işidir’.

Cumhuriyet döneminin din, tasavvuf, politika,roman, tiyatro, şiir gibi alanlarda eserler vermeyi başaran büyük isimlerden biridir. İlk dönemlerde bireysel şiirler yazmış ve tanınmaya başlamıştır. Kaldırımlar şiiri ile Necip Fazıl 21 yaşında herkesin tanıdığı şair olmuştur.

Necip Fazıl şiirlerinde Halk ve Tekke şairlerimize ait konu biçimlerini benimsemiştir. Batılı modern Fransız şiir ölçülerini değerlendirmiştir.  Şair bütün şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. 7+7 hece ölçüsünü en iyi kullanan şairimizdir.

Kusursuz teknikleri sayesinde yıllar boyunca taklit edilmiştir. Meteryalist dünya görüşüne karşı çıkmış dini-mistik duyuşları şiirlerinde işlemiştir. Düz yazılarında da sağlam bir anlatım tekniği kullanmış fikirsel kurguları meydana getirmiştir.

12 yaşında şiir yazmaya başlayan Necip Fazıl ilk şiir kitabını 17 yaşındayken yayımlamış ve şiirleri dönemin M.E.B ders kitaplarında okutulmuştur. Yazdığı tiyatro oyunları salonlarda kapalı gişe şeklinde sahnelenmiştir. Tohum, Bir Adam Yaratmak, Nam-ı Diğer Parmaksız Salih piyesleri döneminde büyük ilgi görmüştür. Şairin Cinnet Mustatili eseri hapishane anılarının yer aldığı eseridir. Şairin en ünlü kitabı Çile’dir. Yaşar Nabi Necip Fazıl için ‘bir mısrası Türk milletini ihya etmeye yeter’diyerek övgüsüne mashar olmuştur.

Yazar: Edebiyat Eğitim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir