İnsan Olmak: Engin Geçtan

İnsan Olmak Engin Geçtan

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan, Profesör Engin Geçtan, konusunda uzman psikiyatrisi ve düşünürdür. Kaleme aldığı bu kitapta, insanın kendisi ile yüzleşirken, etkileşim halinde olduğu insanlar ile yaşadığı ilişkileri de ele almıştır.

İnsanın İç Dünyasında, Bulunduğu Sosyal Çevre İle İletişimini Etkilemesi

Yazar, İnsan Olmak adlı kitapta, insana dair duyguları ele almıştır. Değer verilen kişilerden görülen haksızlık ya da karşısındaki kişide oluşan öfke, kızgınlık hallerini detaylı olarak ele alınmıştır.

Anlık olarak duyulan bu hisler, yaşam boyu devam ediyorsa, kişide oluşturduğu travmaların boyutları dikkat çekicidir.  İnsanlara karşı duyulan güvensizlikler, kişinin ruh sağlığını bozarak, yaşam kalitesini de düşürmektedir.

“İnsanlar hep böyle davranırlar zaten” şeklinde bir davranış sergilenmesi, çevre ile önyargılı ilişkiler kurulmasına neden olacaktır. Kişide psikolojik tahribat oluşturması kaçınılmazdır.

İnsanların Kendisine İyi Davranması Çevre İle Uyumlu İlişkiler Kurması İçin Önem Taşır

İnsan karakterlerini iyi analiz eden yazar, bazı kişilik problemleri üzerinde de durmuştur. Başkalarına iyi davrandığı kadar, kişinin kendisine de iyi davranması, çevre ile uyumlu ilişkiler kurmak için temel etkendir.

İnsanların kendisini eleştirmemesi ve çevre tarafından takdir görmek adına verilen tavizler, kişisel çıkarların korunmasını zorlaştırır.

Kişinin ilkeli duruşunu zedelemektedir. Çevreye verilen değer kadar, kişinin kendisine de değer verip, iyi davranması gerekir. İyi insan olmanın temel ilkelerinden birisi de budur.

Sürekli etrafı ile kavga halinde olan kişilikler de, yazar Geçtan’ın ele aldığı bir diğer durum analizidir. Kişinin öfke duyduğu insanlardan korkması, korktuğu için de insanlardan nefret etmesi, hayata bakış açısını olumsuz yönde etkilemektedir.

İnsanın kendisi ile uyumlu olması, kendini sevmesi, gerektiğinde hayata karşı mücadele sergilemesi açısından önem taşımaktadır.

İnsanın Kaygı, Yalnızlık, Özgürlük ve Sorumluluk Gibi Hallerine Dair Önemli Saptamalar

Kitapta, kaygı ve endişe gibi durumların, insanların hayatı seyredip, yaşama dahil olamayışlarına dair saptamalar yer almaktadır.

Özgür bir kişiliğe sahip olamayan kişilerin, çocukluk dönemlerini sorgulayan yazar, ilginç tespitlerde bulunmaktadır. Yazarın, sorumluluk konusunda da en çarpıcı tespiti, kişinin kendisine karşı olan sorumlulukları üzerinedir.

Yazar: Edebiyat Eğitim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir