Homeros Kimdir?

Homeros

Eski yunan edebiyatın ilk ürünleri sayılan “İlyada” ve “Odysseia” adlı destanları derleyen Homeros, hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Onun hakkındaki bazı bilgileri tarihçi Heredotos’tan öğreniyoruz.

Homeros’un Ege adalarında yaşayan kör ve ihtiyar bir şair olduğu, oradan oraya dolaşarak şiir okuyarak ekmeğini kazandığı söylenmektedir.

Yazarın en önemli eseri destanları olmuştur. İlyada ve Odysseia adlı bu eserler, tüm Yunan kültürünün temelini oluşturmaktadır. İlk bakışta eksik ve çocuksu gelebilir Homeros’un destanları.

Özellikle Mitolojiden ve fantastik anlatımdan hoşlanmayanlar onları saçma da bulabilirler. Halbuki bu metinlerde, insanoğlunun yüzyıllardan beri değişmeyen birçok temel dürtüsü, duygusu yer almaktadır.

Bu destanları bütün zamanlarla çağdaşlaştıran yani klasik yapan da bu özellikleridir. Aynı zamanda İlyada ve Odysseia, Yunan tragedyalarının habercisidir, öte yandan yalın bir dille kaleme alınan daha doğrusu söze dökülen destanlardaki anlatım tarzı modern edebiyatın bilinç akışı tekniğinin de öncüsüdür.

Homeros’un yazdığı destanlar Klasik çağ Yunan Edebiyatını ve Mitolojisini derinden etkilemiş ve bunların aracılığı ile de bütün batı edebiyatına etki etmeyi başarmıştır.

Antik dönem Anadolu ve Yunanistan’ında halkı İlyada ve Odysseia’yı ezbere bilmektedir. Adeta canlı bir ansiklopedi gibi içlerinde taşırlardı. Askerlik, tıp, teknoloji, hukuk ve din bilgilerinin tamamının kaynağı bu kitaplardadır.

Yazar: Edebiyat Eğitim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir