Gotik Edebiyatı

gotik-temsilcileri

“Gotik Edebiyat” türü, karanlık romantizmin ensıra dışı biçimi olarak, kendi kendini yok etme ve günahsız terör, kişisel eziyet, kötüye kullanma, delilik ve doğaüstü olayları içeren aşırı ifadelerin yer aldığı bir edebiyat akımıdır.

Basitçe söylemek gerekirse, Gotik Edebiyatı, orta çağ karanlığının iç yüzünü toplumun yaşam felsefesi ile irdeleyerek ortaya çıkardığı bir edebiyat türüdür.Dünya’da bu edebiyat türünde en seçkin içerikler oluşturanların başında hiç kuşkusuz Edgar Allan Poe gelir. Bu türdeki en güzel ürkütücü masallarından bazılarını yazarak bu alanda diğer yazarları da etkilemeyi başarmıştır.

Tarzın diğer önemli yazarları arasında Mary Shelley, BramStoker, J. Sheridan Le Fanu, H.P. Lovecraft, Philip K. Dick, AlgernonBlackwood, Guy de Maupassant, Amelia B. Edwards, M.R. James, Arthur Machen, Elizabeth Gaskell, W.W. Jacobs, W.F. Harvey ve Robert W. Chambers gibi yazarlar gelmektedir. Türkiye’den ise bu alana pek rağbet edilmemiş olması sadece Okay Tiryakioğlu’nun adının burada geçmesine neden olmuştur.

“Gotik” kelimesinin etimolojisi, “klasik olmayan” anlamına gelen Fransızca ve Latince karışımı bir kelime olan, Goethe’dir. Bu akım ya da” Edebiyat” Eski Alman halkının diline atıfta bulunarak, 1640’lı yıllarda Kuzey Avrupa’da ortaya çıkan bir orta çağsanatı ve mimarisi haline geldi.

19. yüzyılda, ortaçağ ortamını gizem ve korkuya yönelten edebi bir üslup haline geldi. Bu türü benimsemiş olan yazarların oluşturduğu eserler arasında Mary Shelley’inFrankenstein’ıve BramStoker’inDracula’sıen ünlü yapıtlardır.

Yazar: Edebiyat Eğitim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir