Devlet: Platon

Devlet Platon

Platon’un Devlet kitabı en uzun diyaloglarından birisidir. Bilindiği gibi Platon felsefi düşüncelerini diyalog şeklinde yazarak dile getirir. Daha doğrusu onun düşüncelerini diyaloglarda Socrates dile getirir. Bu diyalogta ise “ideal ve erdemli bir devlet nasıl olmalıdır?” sorusu aynı zamanda Platon’un genel felsefesi ve gerçeklik hakkındaki görüşü ile bağlantılı olarak dile getirilir.

İdeal Bir Devlet Nasıl Olmalıdır?

Platon’a göre asıl gerçeklik sürekli değişen ve duyular dünyasına açık olan bizim yaşadığımız dünyada değildir. Bu dünyadaki her şey ve olan bitenler asıl gerçeklikten pay alarak var olur. İdeal bir devleti yönetmek için de yöneticilerin asıl gerçeklik hakkında felsefi bilgiye sahip olması gereklidir. Bütün varlık İyi ideasından türemiştir. Bütün idealar içerisinde en yüksek olan İyi ideasıdır.

Devletin de bu ideaya yakın olması için iyi bir şekilde düzenlenmesi ve yönetilmesi gereklidir. Platon’un devletinde herkesin yeri bellidir. Koruyucular, yöneticiler ve zanaatkar sınıf olmak üzere üç sınıf vardır. Bir insan ancak bunlardan birisine dahil olabilir ve sınıfının gereklerin en iyi şekilde yerine getirerek erdemli bir insan olur. Erdemli insanlardan oluşan bir devlet de iyi bir devlet olur.

Mutluluk, Erdem ve Toplumsal Düzen

Platon’a göre devletin iyi ve erdemli bir sınıf olması herkesin görevlerini yerine getirmesine ve toplumsal yaşantının en iyi şekilde belirlenmesine bağlıdır. Ancak böyle bir devlet bizi asıl gerçekliğe yaklaştırıp mutlu edebilir. Düşünce tarihinin ilk ütopyası olarak kabul edilen Platon’un Devlet’i toplumsal yaşantının nasıl düzenleneceğine dair yazılan ilk kitaptır. Platon toplumsal yaşantı ve yönetim üzerine düşünürken aynı zamanda gerçeklik, mutluluk ve bilgelik hakkındaki görüşlerine de yer verir. Çünkü ona göre bütün bunlar sıkı bir şekilde birbirine bağlıdır.

İyi Bir Devlete Nasıl Ulaşılır?

Platon’a göre iyi bir devlet ve toplumsal yaşantı için en önemli konu eğitimdir. Özellikle yöneticiler en iyi şekilde eğitilmelidir. İyi bir matematik bilgisi hem iyi bir insan hem de özellikle iyi bir yönetici olmak için şarttır. Platon matematiğin de idealar arasında özel bir yeri olduğunu düşünür.

Ona göre bu kadar kesin ve değişmez bir bilgi alanı asıl gerçekliğe en yakın alanlardan biridir ve iyi bir yönetici olmak içi yüksek düzeyde bir matematik bilgisi şarttır. Her sınıfın kendi alanında en iyi şekilde eğitilmesi şarttır. Özellikle yöneticiler zorlu bir eğitimden geçirilmeli ve çok iyi birer felsefeci ve matematikçi olmalıdır. Gerçekliğin kapısını açana yol felsefe ve matematik olduğu için Platon bunlara ayrı bir önem verir.

Yazar: Edebiyat Eğitim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir