Başkalarının Aklı Tali Sharot

Başkalarının Aklı Tali Sharot

Kitabın yazarı olan Tali Sharot, London College Üniversitesi’nde nörolog olarak çalışmaktadır. Alanında uzman bir sinirbilimci olan yazar, bu kitabında çok farklı deneyim ve saptamalara yer vermiştir.

Başkalarının Aklı Kitabında Öne Çıkan Ana Fikirler

Kitapta çok çarpıcı örneklere yer verilmiştir.  Bir iş adamının yaklaşımı ile hekimin karşılaştırması yapılmıştır. Bu iş adamının, çok pahalı bir yatırım için müşterisini ikna edebilirken, hekimin yapılması gerekli bir tedavi için, hastayı ikna edememesi gibi tezatlara yer verilmiştir.

Günlük hayatta, kitleleri peşinden sürükleyen siyasetçiler üzerine de örnekler verilmiştir.  Kanıt sunulmaksızın öne sürülen fikirlerin, çoğu zaman ispat edilmiş bilimsel gerçekler karşısında bile, toplumda inandırıcılığının daha fazla olduğu tespit edilmiş vak’a olarak kitapta yer almaktadır. Başkalarının Aklı, ikna özelliğinin, toplumu peşinden sürüklemesi ya da birey olarak farklı eylemler içerisinde yer almasını araştıran bir kitaptır.

Başkalarının Fikirlerinden Etkilenmede Belirleyici Unsurlar Neler?

Yazar, bu konuda nörolojik devreler ile kişilerin psikolojik durumlarının etkili olduğu yönünde ifadeler kullanmıştır. Karşıdaki kişiyi etkileme ve aynı şekilde karşı taraftan etkilenme, hal-durum ilişkisinin işleyişi, çok eski dönemlere dayanmaktadır. Yazar, beynin çalışması ile farklı yönde olan işleyişini, taş devri dönemlerine dayandırmaktadır.

Yazara göre, ikna etme teknikleri geliştirilebilir. İkna ederken akıl ve mantığın önüne, çoğu kez duyguların geçtiğini bilimsel olarak öne sürmüştür. Kitleleri ikna ederken, bu konuda başarılı olmak isteyenler için, en az mantık kadar önemli olan  unsurun duygular olduğunu savunmuştur.

Bu yüzden ikna etmek ya da ikna olmak için beynin işleyişine tezat unsurların öne çıktığını savunmuştur. Siyaset ve bilim adamlarının, toplumu ikna için verdiği örneklerde bunu vurgulamıştır. Bilim adamalarının bilimsel verilere dayanan netliği bulunan bilgilere halkı inandırma oranı, abartılı vaatlerde bulunan siyasetçiler kadar yüksek olamamaktadır. Kitlelerin ikna edilmesi için duyguların, mantığın önüne geçtiğinin göstergesi olarak sunulmuştur.

İkna etmek konusunda motivasyon, duygu birlikteliği gibi yöntemler üzerinde durulmuştur. Buna örnek olarak ta Amerika Birleşik Devletlerindeki Başkanlık seçimi verilmiştir. Yazar, seçimi kazanların, halk üzerinde nasıl bir psikoloji yaratıp, ikna edebildiğini çarpıcı bir dille kaleme almıştır.

Yazar: Edebiyat Eğitim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir