Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir?

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 1870 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Süleymaniye Mahalle Mektebinde,  Dökmeciler’deki Taş Mektebinde, Aksaray Mahmudiye Vakıf Rüştiyesi ve Soğukçeşme Askeri Rüştiyesinde okuduktan sonra girdiği Galatasaray Mekteb-i Sultanisinden 1888 yılında mezun olmuştur.

1893 yılından itibaren Servet-i Fünun yazı ailesine katılan Ahmet Hikmet Konsolosluk hizmetleri kalemine memur tayin edilmiş, görevli olarak Marsilya, Pire ve Kafkasya’da bulunmuştur.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 1896 yılında İstanbul’a dönerek ilk memuriyet yerinde Ser-halifeliği’ne atanmış ve m-Meşrutiyete kadar Hariciye Nezareti merkezinde çalışmıştır.

1989-1908 yılları arasında Galatasaray Sultanisinde öğretmenlik de yapmış olan Ahmet Hikmet bir süre Nafia Nezareti Ticaret Müdüriyeti Umumisinde de bulunduktan sonra tekrar Hariciye Nezaretine dönmüştür.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 1926 yılında Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Ticaret Genel Müdürlüğüne getirilmiş ve aynı yıl içinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına atanmıştır.

Anadolu, Bağdat Demiryolları ile Elektrik Şirketi İdare Meclisi azalıklarında da buluna şair Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 19 Mayıs 1927 yılında karaciğer kanserinden İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

Yazar: Edebiyat Eğitim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir