Küçük Yaşta Dil Edinimi
Eğitim / Kasım 6, 2018

Küçük Yaşta Dil Edinimi Dil edinimi insanlar için her zaman zor bir süreç olarak görülür. Yeni kelimeler, yeni dil bilgisi ve yeni kalıplar insanlar için öğrenimi zor olarak kabul edilmiştir. Oysaki bir çocuğun 7-12 yaşa kadar zihninin bir boş kâğıt olduğu ve verilen her bilgiyi beynine işleyebileceği düşünülmelidir. Bir çocuğu bir dile maruz bırakmak onun için iyi bir öğrenim yöntemidir. Aynı anda ve ya sıralı olarak öğrenilen diller o çocuğun ana dil olarak o dilleri beynine kazımasına yarar sağlayacaktır. Yani çocuğun yeni bir dili öğrenmesi zor olarak görülse de aslında çok kolay şekilde ve uygun koşullarda bu sağlanabilir. Beyin berrak ve bilgiye açtır ve gördükleri ve duyduklarını kopyalamaya müsaittir. Türkiye genelinde küçük yaşta çocukları din eğitimi için camilere ve Kuran kurslarına yollamaktadırlar. O zaman öğrenilen sure ve dualar kaç yaşına gelirse gelinsin unutulmaz. Bunun sebebi ise uzun süreli hafızaya atılmasıdır. Yeni dil öğrenmekte bu kadar basittir aslında önemli olan yaş aralığına dikkat etmektir. Dile maruz bırakma o kadar kolay olmasa da kreşler ve anaokullarında tercihler yabancı dil ile eğitim olursa o çocuğun dile yatkınlığı artacak ve dili kolay şekilde öğrenecektir. Eğer kreşler yeterli gelmiyor ise yabancı uyruklu bir dadı ile çocuğa yeni bir dil verilmesi, o çocuğun sonradan dershaneye dil…

Ailede Eğitim
Eğitim / Ekim 6, 2018

Ailede Eğitim Çoğu insan eğitim ve öğretimin okul ile başladığını düşünür fakat gerçekler öyle değildir. Çünkü eğitim çocuğun 24-48 ay arasında başlamaktadır. Bu dönemde aileler bebeklerine daha ilgili ve şefkatli olmalıdır. Bunun sebebi ise çocuk tamamıyla anne ve babayı kopyalayarak bir kişilik oluşturmasıdır. Yani gördükleri ve duydukları beyninde yer ederek kendi yolu için yavaş adımlar atmaya başlar. Eğer bu adımları anne ve babalar bilinçli bir şekilde bilir ve ona göre davranırlarsa çocuk ileriki yaşantısına ona göre yön verir. Bebeğin algısı yükseldikçe aileyi daha çok kopyalamaya başlar. Mutlu bir ailenin bebeği de o ve sonraki dönemlerde mutlu olacaktır. Eğitim aile ile başlar. Bilinçli ve eğitimli aileler ile geleceğe daha huzurlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmek mümkündür. Ailelere düşen pay ise tam ilgi ile çocuklarına örnek olmak, gerekli sevgi ve şefkati vermek ve gerekli alıştırma ve geliştirme oyunları ile bireyi okula hazırlamaktır. Bu sayede daha başarılı olan çocuk, sağlam adımlar ile parlak bir geleceğe yürür. Kendisini mutlu olduğu için çevresini de mutlu etmeye çalışacaktır. Bir kelebeğin ufak kanat çırpışı ile bambaşka bir ülkede tsunami oluşabileceği bir etki olan kelebek etkisi misali bir çocuğu mutlu ederseniz ondan sonra gelecek nesiller de mutlu olacaktır. Küçücük bir sevgi ile çözülebilecek bir eğitim ile tüm ülkeyi hatta…

Okul Öncesi Eğitim
Eğitim / Temmuz 30, 2018

Okul Öncesi Eğitim Eğitim sadece okulda verilmez. İlk öğretmenler bireyin ailesidir. Ahlak, görgü ve kişisel gelişim eğitimleri ilk ailede verilir. Öğretmenler bu verilen eğitim üzerine yeni bilgiler eklemektedir. Ama temel sağlam olmalıdır. Temel ne kadar sağlam olursa atılan adımlar o kadar sağlam olur. Bence aileler önce kendileri bir eğitim almalı ve çocuklarına nasıl daha faydalı olabilirler bilmelidirler. 21. yüzyıl bilgi çağında insanlar daha da dikkatli davranmalıdırlar. En ufak hakaret çocuğun tüm hayatını etkileyeceği gibi destek verilmesi ve ona olan sevginin gösterilmesi de hayatı boyunca onu etkilemektedir. Çocukların hoşgörülü, sabırlı ve onların duygularını anlayabilen ailelere ihtiyaçları vardır. Yaş aralıklarına göre belirlenmiş gelişim psikolojisinde gerekli tanımlar ve algıları belirlenmiştir. Problem çözme ve insan ilişkilerinde gelişmeleri için aileler onlara çocuk gibi değil gelişmekte olan bir birey gibi davranmalıdırlar. Çocuk ile iletişim sağlam ve tutarlı olmalıdır. Onlara basit, anlaşılabilir ve mantıklı cümleler kurulmalıdır. Kurduğu cümleler dinlenmeli ve eğer sorun var ise sorun çözümüne gidilmeli. Bu sayede kendini bir birey olarak görüp kendine güveni artacaktır. Çünkü karşılıklı diyaloglar bir iletişimi sağlıklı kılar. Ayrıca beraber oluşturulan planlar ve bu planları uygulama çocuk gelişiminde çok önemli unsurlardandır. Plan yapma, gelecek için oluşturulan bir eylem olduğu için zihinsel gelişimini de etkileyecektir. Çocuklarınıza onlarında sağlıklı bir birey olduğunu ve…