Küçük Yaşta Dil Edinimi
Eğitim / Kasım 6, 2018

Küçük Yaşta Dil Edinimi Dil edinimi insanlar için her zaman zor bir süreç olarak görülür. Yeni kelimeler, yeni dil bilgisi ve yeni kalıplar insanlar için öğrenimi zor olarak kabul edilmiştir. Oysaki bir çocuğun 7-12 yaşa kadar zihninin bir boş kâğıt olduğu ve verilen her bilgiyi beynine işleyebileceği düşünülmelidir. Bir çocuğu bir dile maruz bırakmak onun için iyi bir öğrenim yöntemidir. Aynı anda ve ya sıralı olarak öğrenilen diller o çocuğun ana dil olarak o dilleri beynine kazımasına yarar sağlayacaktır. Yani çocuğun yeni bir dili öğrenmesi zor olarak görülse de aslında çok kolay şekilde ve uygun koşullarda bu sağlanabilir. Beyin berrak ve bilgiye açtır ve gördükleri ve duyduklarını kopyalamaya müsaittir. Türkiye genelinde küçük yaşta çocukları din eğitimi için camilere ve Kuran kurslarına yollamaktadırlar. O zaman öğrenilen sure ve dualar kaç yaşına gelirse gelinsin unutulmaz. Bunun sebebi ise uzun süreli hafızaya atılmasıdır. Yeni dil öğrenmekte bu kadar basittir aslında önemli olan yaş aralığına dikkat etmektir. Dile maruz bırakma o kadar kolay olmasa da kreşler ve anaokullarında tercihler yabancı dil ile eğitim olursa o çocuğun dile yatkınlığı artacak ve dili kolay şekilde öğrenecektir. Eğer kreşler yeterli gelmiyor ise yabancı uyruklu bir dadı ile çocuğa yeni bir dil verilmesi, o çocuğun sonradan dershaneye dil…

Gerçek Fal Diye Birşey Var Mı ?
Genel / Ekim 18, 2018

Fal; Yaş, eğitim, maddi durum, medeni hal, yaşanılan ülke, cinsiyet gibi, ayrımsız, birçok farklı kriter ve özelliğe sahip kişileri birleştiren ortak bir noktadır. Geniş bir kişi yelpazesine sahiptir. Geçmişten bu yana, gördüğü bu ilgi, hiç azalmamış, hatta artarak devam etmiştir. Bu da yeni fal alanlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Çünkü, herkes bilinmeyeni, öğrenmeye karşı inanilmaz meraklıdır. Ve fal; Baktıran kişi için aynı zamanda bir terapidir. Fal Umutları Yeşertir Hayatı ile ilgili duyduğu, olumlu yorumlar sayesinde, umutları yeniden yeşerir. Kaybettiği inancını geri kazanır. Belirsizlik kazanan durumlarda ise, baktıran kişiye o konuyla ilgili bir ipucu verebilir, ve kişinin kafasındaki soru işaretlerini büyük ölçüde giderebilir. Fal baktırırken, en dikkat etmemiz gereken nokta; Bakan kişinin, pozitif ve iyi niyetli olmasıdır. Ne görürse görsün, bunu kişiye, yumuşatarak söylemesi gerekir. Aksini yapar ise, hassas birinin, ruhunda yaralar açabilir ve sürekli korkular yaşamasına sebepiyet verir. Gerçek Fal Nasıl Bakılır Gerçek fal baktırmak isteyen kişiler, ister bir falcıya gidebilir, isterse de hiç yorulma zahmetine girmeden, internet üzerinden herhangi bir, siteye girip, istediği falı baktırabilir. Günümüzde, en çok tercih edilen fal çeşitlerinden biri, tartışmasız kahve falıdır. Hepimiz, kahve içtikten sonra, farketmeden fincanı kapatıveririz. Kişi ister canlı birine baktırabilir isterse de fincanında çıkan şekilleri uygulamayı kullanarak yorumlatabilir. İnternetten Fal Baktırılır…

Ailede Eğitim
Eğitim / Ekim 6, 2018

Ailede Eğitim Çoğu insan eğitim ve öğretimin okul ile başladığını düşünür fakat gerçekler öyle değildir. Çünkü eğitim çocuğun 24-48 ay arasında başlamaktadır. Bu dönemde aileler bebeklerine daha ilgili ve şefkatli olmalıdır. Bunun sebebi ise çocuk tamamıyla anne ve babayı kopyalayarak bir kişilik oluşturmasıdır. Yani gördükleri ve duydukları beyninde yer ederek kendi yolu için yavaş adımlar atmaya başlar. Eğer bu adımları anne ve babalar bilinçli bir şekilde bilir ve ona göre davranırlarsa çocuk ileriki yaşantısına ona göre yön verir. Bebeğin algısı yükseldikçe aileyi daha çok kopyalamaya başlar. Mutlu bir ailenin bebeği de o ve sonraki dönemlerde mutlu olacaktır. Eğitim aile ile başlar. Bilinçli ve eğitimli aileler ile geleceğe daha huzurlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmek mümkündür. Ailelere düşen pay ise tam ilgi ile çocuklarına örnek olmak, gerekli sevgi ve şefkati vermek ve gerekli alıştırma ve geliştirme oyunları ile bireyi okula hazırlamaktır. Bu sayede daha başarılı olan çocuk, sağlam adımlar ile parlak bir geleceğe yürür. Kendisini mutlu olduğu için çevresini de mutlu etmeye çalışacaktır. Bir kelebeğin ufak kanat çırpışı ile bambaşka bir ülkede tsunami oluşabileceği bir etki olan kelebek etkisi misali bir çocuğu mutlu ederseniz ondan sonra gelecek nesiller de mutlu olacaktır. Küçücük bir sevgi ile çözülebilecek bir eğitim ile tüm ülkeyi hatta…

Şiir Dili
Şiir / Eylül 25, 2018

Şiir Dili Dil, iletişimdeki en önemli etmendir. Dilin kullanımı ise kişiden kişiye ve amaca göre değişir. Dilin normal kullanımı günlük hayatta, süslü kullanımı ise edebiyatta kullanılır. Edebiyat dili diğer kullanıma göre daha ağır ve yan anlamı ile kullanılmaktadır. Edebiyat dili az kelime ile derin anlamlar sağlamadır. Şiir yazımı da bunun üzerine kuruludur. Şiir dili diğer edebiyat türlerine göre bile daha süslü ve derindir. Kısa cümleler ve kısa dizeler ile içten düşünce ve duygular dışa vurulur. Düşünceler açığa çıktığı ve anlam her kişiye göre değiştiği için şiirin değeri her damakta ayrı tat bırakmaktadır. Her insan okuduğunda farklı bir hayal dünyası kurar. Bu da şiiri ve şairi diğerlerinden ayırır. Herkes yazı yazabilir fakat her insan şiir yazamaz. Şiir sadece ses uyumundan ve kafiyelerden oluşmaz. İçinde barındırdığı anlam bütünlüğü ile insanı büyülemelidir. Bunu yakalamak olabildiğince zordur. Ayrıca şairin bakış açısından şiiri görmek için insanlara şairin hayat hikâyelerini okumaları ve değerlendirmeleri önerilir. Ama konulan tanıların hiçbirine kesinlikle yanlış ya da doğru diyemeyiz. Edebiyat bilim değildir ve kesin cevapları yoktur. Şairin hayatını bilmek sadece bize onun ayakkabılarının içinde bizim ayaklarımızın olduğunu hissetmemizde yardımcı olacaktır.  Hayal dünyamızı genişletip onun gibi hissetmeye çalışmamızı sağlar. Şairin yaşantısı, şiirin büyüleyici etkisi ile birleştiğinde şiirin içeriğini daha da çok anlayabiliriz….

Gece Kelebeği ve Gece
Şiir / Ağustos 25, 2018

Gece Kelebeği ve Gece Pek çok insanın uğurlu renkleri, sayıları ve uğurlu hayvanları vardır. Çoğu zaman hayatımıza renk katar bu uğurlar, bazen inanılmaz işe yarar, bezende bir dahaki sefere umut olur bizim için. Benim uğurlu hayvanım kaplumbağadır örneğin, bağasından kitare (mitolojik bir çalgı, şimdiki gitar) yapılan kaplumbağa… Ne zaman kaplumbağa görsem para kazanıyorum; günde üç kez görürsem de üç parça şeklinde para kazanıyorum. Belki de buna inandığım içindir kim bilir. Ama birine hediye alacaksam eğer, fil alırım uğur getirsin diye, tercihim filden biblolar olur. Annemden geçti galiba bu huy bana; annem birinin evine giderken fil hediye alırsa bunun ona uğur getireceğine inanıyor çünkü. Yalnızca annem değilmiş aslında buna inanan;  geçenlerde gezdirdiğim İranlı bir bayan hediye alırken ki aldığı şey nazar boncukları ile süslü bir fildi, özellikle hortumu yukarı kıvrık olanını aradı. Onlarda hortumu aşağı değil de yukarı kıvrılmış filin şansına inanıyorlarmış meğer. Bundan sonra dikkat etmeli hortumlara annecimJ Aslında pek çoğumuzun uğurlu hayvanı; sevdiği, beslediği, benzediği ve arasında bir yakınlık, duygusal bağ kurduğu hayvanları da vardır. Bir arkadaşımın da ‘kelebek’lerle arasında bir bağ kurmuş duygusalca. Bunu öğrendikten sonra algıda seçicilik başladı bende ve her yerde kelebek görür oldum. Akşam eve döndüğümde kelebekler karşıladı beni kapımda, arabanın camına böcekler değil artık…

Venedik Taciri Kısa Özeti
Kitap Tanıtımı / Ağustos 18, 2018

Venedik Taciri Kısa Özeti Henüz çok bilindik bir kitap olmasa da Shakespeare’den Venedik Taciri adlı kitap, ünlü yazarın değerli eserlerinden birisidir. Olaylar İtalya’da geçse de Shakespeare İngiltere’de yazmıştır. O dönemde istenmeyen ve nefret edilen bir ırk olan Yahudiler ile bir tacirin arasında geçen olayları anlatmaktadır. Bu kitaptaki kadın karakter biçimi ilk defa güçlü ve zeki olarak çizilmiştir. Portia adlı bu karakter yazarın eserleri arasındaki ilk en zeki ve güçlü kadın figürüdür. Ama bu eser Yahudilere karşı duyulan nefreti aşırı öne çıkarması sebebiyle çok eleştiri almıştır. Antisemitizm git gide artarken bu eserin yazılması daha da insanları körüklemiş olmalıdır. Yahudiler İngiltere’den gönderildiğinde ya da Hristiyan olmaya zorlandıklarında oluşan bir etki olarak bu eserin yazıldığını düşünüyorum. Çünkü istenmeyen bir ırk üzerine duyulan kini göstermesi bunu kanıtlar niteliktedir. Yahudi bir mafya olan Shylock karakteri faiz aldığı için Antonio (Venedik Taciri) ona köpek muamelesi yapıp ve hakaretler ederek onu insanlar içinde küçük düşürmüştür. Fakat arkadaşına yardım etmek için Shylock’tan aldığı para başına bela olmuştur. Çünkü üzgün ve hırslı Yahudi paranın ödenmemesi halinde sözleşmeye nefret ettiği Antonio’nun istediği herhangi bir yerinden keseceği eti talep etmiştir.  Hırsı gözünü öyle bir bürümüştür ki onu öldürmek her şeyden önce gelmeye başlamıştır. Bu çıkışı olmayan durumdan Portia zekâsını kullanarak çok…

En Zor Öğrenilen Diller
Edebiyat / Ağustos 6, 2018

En Zor Öğrenilen Diller Kişilerin anadilinden farklı bir dili öğrenmeleri gerçekten zor ve meşakkatli bir süreçtir. Özellikle bazı diller var ki öğrenmek için biraz daha çaba sarf etmek gerekecektir. İşte öğrenirken zorlanacağınız; ama bir o kadar da zevkli yabancı diller: Tagalonca: Filipinler’in resmi dili olan Filipince’nin temelleri bu dilden gelir. Günümüzde Filipinler’de halkın dörtte biri bu dili konuşuyor. Fince: İsimler 15 farklı görevde kullanılır ve alt yapı gereği İngilizce’ye benzemediğinden öğrenmesi daha zordur. Navahoca: ABD’nin güney kesiminde kullanılan dillerden biridir. Almanca veya Latin dillerle arasında benzerlik olmadığı için öğrenmesi zordur. Norveççe: Norveç’in resmi dilidir. İskandinav ülkelerinde de bu dille anlaşmak kolay; ancak diğer ülkeler için bu pek de kolay olmayacaktır. Vietnamca: Dil bilgisi ve telaffuzu oldukça sıra dışıdır. 6 farklı ses tonlaması vardır. Moğolca: En zor kısmı telaffuzu. Rusça bilenlerin daha kolay öğrenebileceği bir dildir. Tayca: Tayland’ın resmi dilidir. 44 sessiz harfi, 32 sesli harfi vardır. Telaffuz ve tonlamaları oldukça zordur. Mandarin: Kuzey Çin’de konuşulan lehçelerin genel adıdır. Dilde çok fazla deyim vardır ve okuma diliyle yazma dili arasında farklılık gösterir. Japonca: En önemli zorluğu kendine has alfabe stili olması. Latin alfabesine uzak olan bu sistem Japonca’yı öğrenmeyi de zorlaştırır. Türkçe: Bizim anadilimiz olsa da yurt dışındaki kişiler dilimizi öğrenmek…

Okul Öncesi Eğitim
Eğitim / Temmuz 30, 2018

Okul Öncesi Eğitim Eğitim sadece okulda verilmez. İlk öğretmenler bireyin ailesidir. Ahlak, görgü ve kişisel gelişim eğitimleri ilk ailede verilir. Öğretmenler bu verilen eğitim üzerine yeni bilgiler eklemektedir. Ama temel sağlam olmalıdır. Temel ne kadar sağlam olursa atılan adımlar o kadar sağlam olur. Bence aileler önce kendileri bir eğitim almalı ve çocuklarına nasıl daha faydalı olabilirler bilmelidirler. 21. yüzyıl bilgi çağında insanlar daha da dikkatli davranmalıdırlar. En ufak hakaret çocuğun tüm hayatını etkileyeceği gibi destek verilmesi ve ona olan sevginin gösterilmesi de hayatı boyunca onu etkilemektedir. Çocukların hoşgörülü, sabırlı ve onların duygularını anlayabilen ailelere ihtiyaçları vardır. Yaş aralıklarına göre belirlenmiş gelişim psikolojisinde gerekli tanımlar ve algıları belirlenmiştir. Problem çözme ve insan ilişkilerinde gelişmeleri için aileler onlara çocuk gibi değil gelişmekte olan bir birey gibi davranmalıdırlar. Çocuk ile iletişim sağlam ve tutarlı olmalıdır. Onlara basit, anlaşılabilir ve mantıklı cümleler kurulmalıdır. Kurduğu cümleler dinlenmeli ve eğer sorun var ise sorun çözümüne gidilmeli. Bu sayede kendini bir birey olarak görüp kendine güveni artacaktır. Çünkü karşılıklı diyaloglar bir iletişimi sağlıklı kılar. Ayrıca beraber oluşturulan planlar ve bu planları uygulama çocuk gelişiminde çok önemli unsurlardandır. Plan yapma, gelecek için oluşturulan bir eylem olduğu için zihinsel gelişimini de etkileyecektir. Çocuklarınıza onlarında sağlıklı bir birey olduğunu ve…

Romeo ve Juliet Trajedisi
Edebiyat / Temmuz 16, 2018

Romeo ve Juliet Trajedisi İnsanlardaki aşk anlayışı her zaman Romeo ve Juliet misalidir. İnsanlar onların aşkının gerçek aşk olduğunu düşünür ve diğer aşklara örnek olduklarını öne sürerler. Ama gerçek şudur ki; bu şehvetli aşk sadece 5 gün sürmüş ve tanıştıkları günün ertesi gününde evlenmişlerdir. Hayatları çok hızlı gittiği için ise 5. günün sonunda ölmüşlerdir. Böyle bir aşkın örnek olması tamamıyla aralarında geçen süslü diyaloglar sayesindedir. Usta yazar Shakespeare’in trajedi olarak yazdığı Romeo ve Juliet, yüzyıllardır insanların bildiği ve örnek aldığı aşk aslında ilk görüşte aşktır. Düşman ailelerin çocukları olan Romeo ve Juliet aşklarını bu yüzden hızlı ve gizli yaşamışlardır. Gizli evlilik ardından işlenen cinayetler onları evlendikleri gün ayırmıştır. Shakespeare o cinayetlerin sebebini Romeo’nun mantıksız ve ani hareketlerine bağlamıştır. Juliet’in öldürülen kuzeni, Romeo’nun şehirden sürülmesine ve başlarına gelecek trajedilerin başlamasına neden olmuştur. Normal hayatta aşklar bu kadar hızlı ve düşüncesiz değildir. Bence örnek olarak gösterilen bu aşk hikâyesi yazarında tasarladığı gibi ikisinin ölümüyle bitmiştir ve bu kadar kısa sürede can vermeleri o aşkın gerçek aşk olduğunu göstermez. Juliet’in yaşının Romeo’dan küçük olmasına rağmen sürekli Romeo’yu biraz yavaş olmaları konusunda uyarsa da Romeo sürekli olarak hayatı hızlı yaşamaktadır. Bu olayların yanı sıra ise Romeo, Juliet’in kuzeni olan Rosaline’e platonik olarak âşıktır ve…

Adamla Kadın Şiiri
Şiir / Temmuz 2, 2018

Adamla Kadın Şiiri Gündüzdü Hava sıcak ve stresli Sanki haber veriyordu hafif esintisiyle Üşütmüyor, yakarcasına birşeyler hissettiriyordu Adam bunları yaşarken kadının resmi çiziliyordu Ve birden Karşısına çıkıverdi kadın Adam heyecanlı ve birazda kızgındı Çünkü gecikmişti kadın Bunlar ufak ayrıntılardı adamı pek ılgılamadı Sonra… Kayıp bir dünyada basit bir zaman dilimi işlemeye başladı Ama basitten ötede birşeyler yaşıyordu Adamın kadına olan hisleri Ve kadının ona olan umutları Belkide hiçbiriydi Tek olan şey gerçekti Gerçek olansa yalan bir dünyada yaşanan Sahtemi gerçekmi olduğu belli olmayan sevgiydi Adamla kadının dünyaları bir değildi Adam bunu bilemedi Kadın ise kabullendi Sonra bitsin dedi Adam gülümsedi ve sen istiyorsan biter dedi Bu kadar basitmiydi Düşündü ikiside. Basitti… Karar verilmişti! Kadın hiç ağlamam derdi Zordu Ve bu doğruydu Adam derinlerdeki kadını saatler geçtikce tanıyordu Sonra akşam oldu Hava dondururcasına soğuktu Basit zaman dilimi bir anda doldu Sonra adamla kadın birbirine el salladı Adam içten gelen son bir öpücük yolladı Ve herşey bitti… Geceydi