Ay Ve Güneş Kumpanyası Kitap İncelemesi
Kitap Tanıtımı / Nisan 30, 2018

Ay Ve Güneş Kumpanyası Kitap İncelemesi Yazar: Naime Erkovan Sayfa sayısı: 127 Baskı: Kasım 2015 Yayınevi: Şule Yayınları Naime Erkovan Kimdir? Naime Erkovan, Doğu ve Batı’nın mitlerini, masallarını, kahramanlarını fantastik ve modern kurgularla bu kitapta birleştirmiş. Naime Erkovan ilk öykü kitabı Beşinci Düğme’yi 2011, Soğuk Taht’ı 2012, Asılsız Hikâyeler’i 2013 yılında okuyucularına sunmuştu. 2015 yılının son çeyreğinde ise iki yıllık bir birikiminin ardından ‘Ay ve Güneş Kumpanyası’ isimli öykü kitabını yayınladı. Fantastik öykünün son dönem önemli isimlerinden Naime Erkovan, on dört öyküyle bu kitapta karşımıza çıktı. Kitabın İsmi Nereden Geliyor? Kitabın ismi, hikayelerin sağlamasını yapabileceğimiz cinsten. Okurken göreceksiniz ki ele alınan konular Doğu ve Batı arasında gidip geliyor. Kitabın ismindeki ay ve güneş de bu iki zıt kutubu tesmil etmektedir. Doğu toplumlarının kullandığı takvim Ay’ın Dünya çevresinden dönüşünü esas alıyorken Batı toplumları Güneş’in Dünya çevresinde dönüşünü esas alır. Biri geceyi temsil ederken diğeri gündüzü temsil eder. Yazar, öykülere “İki doğunun ve iki batının Rabbi’dir O.” ayetiyle başlıyor. Öykülerlerdeki isimler, olaylar hepsi zamanlar önce de anlatılan hikayelerden oluşturulmuş. Hikâyelerin masalımsı bir tat vermesi yalın anlatımla biraz daha kuvetleniyor. Kitap Hakkında Kitaba ‘Yönlerin Savruluşu’ adlı öyküyle giriş yapılmış. Hikaye içinde hikaye anlatma tekniğiyle üstkurmaca, fantastik ve modern Şehrazat öyküsü diye de söylenebilir….

İktisadi Edebiyat
Edebiyat / Nisan 27, 2018

İktisadi Edebiyat Edebiyat dünyasının en çok hor gördüğü ve sahipsiz kıldığı alanlardan biri de hiç kuşkusuz İktisadi Edebiyattır. Edebiyat ilminin bir alt kolu olan İktisadi Edebiyat, son zamanlarda özellikle trendlerin ve anlayışların değiştiği bir ortamda daha çok ön plana çıktı. Eski tip Edebiyatı neredeyse 10’a katladı. Bugün günümüzde kişisel gelişim kitaplarının çoğunun konusu haline gelen İktisadi Edebiyat, edebiyatın ticari yönü ile ilintili yapıtların ortaya konulduğu edebiyat türüdür. İktisadi Edebiyat ile okuyuculara iktisadi ve istatistiki veriler ışığında bilgiler vermeyi amaçlar yazar. Ve bunu yaparken de ülke bazında sonuçlar ortaya çıkarmaya ve bu sonuçlara göre artı ve ski ticari akımları ortaya çıkarmaya çalışır. Burada amaç kâr elde etmektir. Ve kârı elde ederken ki süreç işlenir. Yazarın hedefindeki kitlede ise okur yazar olan ve özellikle iktisat alanına yönelen kişiler vardır. Bu kişilerin hayalinde ki en büyük şeyin para kazanmak olduğunu düşünen iktisadi edebiyatçı, bunu en iyi şekilde edebi eser üzerine kurgular ve deyim yerindeyse nabza göre şerbet vermeye çalışır. Bu edebiyat türü de kendi arasında birkaç alt dala ayrılsa da en çok bilineni İktisadi İstatistiki Edebiyattır. Edebiyat türleri arasında Gotik ’tensonra en az bilinen ve Edebiyat ile en az özdeşleşen bu türde amaç her ne kadar hedef kitlenin iktisadi yönü ile ilgilenmek olsa…

Fantastik Edebiyat
Edebiyat / Nisan 23, 2018

Fantastik Edebiyat Fantastik Edebiyat ya da bilinen bir diğer adı ile Fantezi Edebiyatı, gerçek dünyada bir olayın gerçekleşemeyeceği bir tür edebi tür olarak kısaca ifade edilebilir. İçerik planlamasında genellikle bilinmeyen bir dünyanın keşfedilmemiş bir gezegen üzerinde yer alan büyücülük veya büyü yönü ile olağan üstünlüğü içerir. Genel teması ve içeriği, bazen Avrupalı Orta çağ dönemlerine benzeyen bir teknoloji, mimari ve dil kombinasyonunu içerir. Fantastik Edebiyat ile ilgili en ilginç şey, içeriğinde cadılar, büyücüler, insanlar gibi konuşan hayvanlar gibi efsanevi canlılar ve yaratıkların gerçek hayatta asla gerçekleşemeyen olayları meydana getirmesi üzerinedir. Modern halk hikayeleri, anlatıcıların, güçlü çatışma, karakterlerin çok az tanımı, hızlı çözüme sahip hızlı hareket eden olaylar dizisi ve bazen sihirli unsurlar ve belirsiz ortamlar gibi bazı tipik unsurlara eşlik eden geleneksel bir masalda anlattıkları fantastik hikayelerdir. Ancak, bu hikayeler popülerdir, çünkü tarih boyunca yazarlar bunları yazarken birçok farklı amacı gütmüş ve çoğu zaman hayal ötesi varlıklara ve olaylara yönelmişlerdir.  Hans Christian Andersen gibi mükemmel bir yazar bu alanda en çok tanınan Dünyaca ünlü bir yazardır. Ve Türkiye’de ki karşılığı ise Puslu Kıtalar Atlası ile dikkat çeken İhsan Oktay Anar’dır. Bülbül, İmparatorun Yeni Kıyafetleri, Thumbelina ve Çirkin ördek yavrusu gibi romanlar Fantastik Edebiyatın en mükemmel harmanlandığı yapıtlar olarak raflarda ki…

Knulp Kitap İncelemesi
Kitap Tanıtımı / Nisan 20, 2018

Knulp Kitap İncelemesi Yazar: Hermann Hesse Sayfa Sayısı: 104 Yayınevi:  Yapı Kredi Yayınları Yıl: 1915 YKY’de 1. Baskı: Nisan 2004 Hermann Hesse Hakkında “Her insanın kendine özgü ruhu var.” der Knulp. Bu ruh göçebe olmasından değil, bu göçerliğini tek bir bedene sığdırmasındandır. Onun yolculuğu yalnız ‘kendine’dir. Kendineliği ise kendisine bahşedilmiş öz hariç olan bütün yeryüzünedir. Bu bütün yeryüzünde ise önemseyeceği hiçbir şey yoktur. Fakat dostlarını imrendirecek pek çok şeyi vardır. Hesse’i yazar kimliğinin yanında özellikle savaş karşıtı olarak biliyoruz. Bu dünya görüşü, eserlerinde daha çok ‘civar’ -bir bakıma dünya-  ile ilgili olanı kendine bağlamaktadır. Fikir ve ruh yaşamını yansıtan yazıları da sürekli bu yöne çekmiştir. Diğer eserlerinden Bozkırkurdu ve Siddhartha da tıpkı Knulp’taki gibi topluma uyum sağlamama paydası kendini gösteriyor. Bu fikir yuvarlanarak daha sonraları ise 50’li yılların (iki Dünya savaşı görmüş 50’li yıllar) bir gençlik fikrinin sağlayıcısı olmuştu. Hesse’in hocası ve ruhbilimci Jung, ruhsal kişiliğinin bütün geçmişten gelen izlenimler olduğundan bahseder.  Bu cihetle baktığımızda Knulp’un yaya göçer olması aylaklıktan ziyade Knulp’un yaşama dair isteklerini yeteri kadar alamadığıyla alakalıdır. Kahramanımıza imrenen dostları da bu ‘özgü ruh’a inemediği gibi rahat yaşam süren bir gezen olarak tanımlar. Hermann Hesse Knulp’un dünyasını Knulp’a ait üç öyküyle ayırmış:  İlkbahar Başı, Knulp’a İlişkin Anılarım ve Son. Bu öykülerle Knulp’un kimlerle olduğunun yanında…

Edebiyat Nedir?
Edebiyat / Nisan 16, 2018

Edebiyat Nedir? Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini edebi ölçütlere bağlı olarak dile getirdiği çeşitli sözlü ve yazılı eserlerin tamamını kapsayan bir bilim olan Edebiyat, ülkemizde ve özellikle doğu bloku ülkelerinde sıklıkla takip edilen ve kaliteli yapıtların ortaya konulduğu bir alandır. Şiir, hikâye, roman, eleştiri ve daha birçok bilimin de kapsayıcısı olan Edebiyat, yeni ve eski çağ edebiyatı olarak iki üst başlık altında toplanabilir. Edebiyatın ülkemizde ki karşılığı ile devam edecek olursak; Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası edebiyat olarak iki sınıfa ayrıldığını ve bu dönemlerde birçok akımın ortaya çıktığını görebiliriz. Hayata dair hemen hemen tüm olguların edebi dille kaleme alındığı yazıların tamamı Edebiyatı içeren konulardı ve Edebiyatı icra eden kişiye de Edebiyatçı denir. Ülkemizde edebiyat üzerine en çok yapıt hiç kuşkusuz Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında oluşturuldu. Bu dönemlerde birçok akım kendine çok büyük şair ve yazarları kabul ettirdi. Ve Dünyaca ünlü şair ve yazarlar da bu akımların etkisinde kaldı. Yazım şekilleri, imla kuralları, yazım kuralları, dil bilgisi kuralları ve daha birçok şey yine edebiyat ile birlikte hayatımıza girdi. Ve halen de genişletilerek özdeşleştirilmeye devam ediyor. Edebiyatçıların ülkemizde son dönemlerde azaldığını ve daha popülist yaklaşımların ortaya çıktığını görmekteyiz. Kaliteli içeriklerin yerine günü kurtarmaya yönelik ve daha trend olan konulara değinen…